יו”ר הכינוס:
עוזיה גליל, מייסד מרכז גליל למידע רפואי, טלרפואה ורפואה אישית בטכניון

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ועדת תכנית:
יו"ר ועדת תכנית: אילן לוי, אוניברסיטת אריאל

יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

פרופ' נחמן אש, מכבי שרותי בריאות

פרופ' רן בליצר, שרותי בריאות כללית

איילה גרבר, משרד הבריאות

ד"ר ארטורו ושלר, מדיאל מחקר

חיים חקלאי, משרד הבריאות

שירה לב-עמי, משרד הבריאות

פיליפ ליבמן, Access for Life

ד"ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ד"ר אסתי סייג, מרכז רפואי סורוסקי ת"א

אנג'לה עירוני, מכבי שרותי בריאות

ד"ר מיכל רוזן-צבי, יבמ ישראל

ד"ר אמנון שבו, Standards of Health

פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ועדת ארגון:
יו”ר ועדת ארגון: חיים חקלאי, משרד הבריאות
תקוה ארבל, ארבל שירותי יעוץ

ועדת תקציב:

יו"ר ועדת התקציב: יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

ועדת פרסום ומדיה:
יו”ר ועדת פרסום ומדיה: יודי אסקוף, אסק מדיק בע”מ

פיליפ ליבמן, Access for Life
אבי שרפי, הרקיע הרביעי (ASB)

ועדת חסויות:
יו"ר ועדת חסויות: יוני הלר, אלעד מערכות

תקוה ארבל, ארבל שירותי יעו

חיים חקלאי, משרד הבריאות