מצוקת מערכת הבריאות מחד ופיתוחים טכנולוגיים אדירים מאידך מייצרים לחצים שונים ומכריחים אותה לחשוב אחרת על מנת לשרוד.

בתוך כך השינוי, האפשרויות והפתיחות שיצרו המערכות הדיגיטליות הופכות את המטופל לגורם משמעותי במשוואה המסוגל לייצר ערך רב למערכת ולהיות משאב לשינוי המשמעותי ביותר שלה, אך עד היום ערך זה לא נוצל ולחולה לא היה מעמד משמעותי במעגל הטיפול, ההחלטות והמבנה של מערכת הבריאות (גם אם כולם אומרים שהם מרוכזים בחולים).

כעת, גם בעזרת כוחם של הכלים הדיגיטליים, וגם בשל שינוי שהולך ותופס ומוכר על ידי מערכות הבריאות המטופל הופך למשאב ומסייע לשינוי במערכת, לשינוי המבנה, השירות והיכולות של הטיפול, כל זאת מבלי להחליף את הרופא, אך כן לשנות את מארג הכוחות, היחסים והסיטואציה הטיפולית.