להורדת הטופס
לחץ כאן

 

קול קורא להגשת מועמדות לפרס מצוינות אקדמית בתחום מערכות מידע ברפואה ע"ש אסא רייכרט
asa  אסא היה מיוזמי ומראשי הקמת האיגוד הישראלי למחשוב רפואי,
 איגוד המשמש כבמה  לחילופי ידע ועדכון הדדי ומעודד ומקדם את הפעילות וההשקעה במחשוב הרפואי.
 אסא הוביל את הפעילות להצטרפותו של האיגוד הישראלי כחבר באיגודים  בינלאומיים, ואף  כיהן כנשיא הפדרציה האירופאית למחשוב רפואי. 

פרס אסא רייכרט למצוינות אקדמית במערכות מידע ברפואה יוענק השנה בכנס השנתי של האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה.

הפרס יוענק עבור הישגים אקדמיים באחד מהנושאים הבאים:

•  מערכות מידע קליניות (כגון תיקים רפואיים ממוחשבים, מערכות תומכות החלטה קליניות)
•  Data Analytics בתחום קליני
•  מערכות מידע רפואיות לשרות מטופלים (כגון אפליקציות לקידום בריאות, שימוש בטכנולוגיית מידע להעצמת מטופלים)

הפרס בגובה 5,000 ש"ח יינתן לסטודנט מן המניין לתואר ראשון, שני או שלישי במוסד אקדמי מוכר בארץ. במקרים מיוחדים ינתן הפרס לקבוצת סטודנטים העובדת יחד על פרויקט באחד הנושאים שהוגדרו.
הנחיות להגשת מועמדות:

1. את ההצעה רשאי להגיש כל איש סגל במוסד אקדמי מוכר בארץ, פרט למועמד עצמו.

2. מגיש ההצעה ימלא את טופס הגשת מועמדות עם פרטי מגיש ההצעה והמועמד.לטופס הגשת המועמד יש לצרף מאמר/עבודה סמינריונית או כל מסמך אחר היכול להעיד על העבודה.

3. המועד האחרון להגשת המועמדים הינו: 15 באפריל 20164. יש להגיש את הטפסים בדואר אלקטרוני בכתובת: secretariat@ilami.org

לתשומת לב

:• על הזוכה בפרס לבוא ולקבלו באופן אישי בכנס השנתי של האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה אשר יתקיים באבניו, קרית שדה התעופה, 14 ביוני 2016.
• מקבל הפרס יתבקש במעמד קבלת הפרס להציג את עבודתו במצגת של כ-15 דקות.
כל האמור בדף זה וכן בטופס ההמלצה בלשון זכר תקף במידה שווה לנשים וגברים כאחד.

 

בהצלחה לכל המועמדים