מזכירות הכינוס:

שני טל-פרידמן

מנהלת פרויקט כינוס מערכות מידע ברפואה
דן כנסים ותערוכות בע”מ
טלפקס: 03-5767706
דואר אלקטרוני: secretariat@ilami.org

מחלקת רישום
טלפקס: 03-5767733
דואר אלקטרוני: Registration@ilami.org

מחלקת תערוכה וחסויות

טלפקס: 03-5767728
דוא"ל: Yrosenfeld@paragong.com