לרישום מקוון לחץ כאן

דמי רישום: המחירים כוללים מע”מ, טפסים ללא אמצעי תשלום מצורף לא יטופלו.

לנרשמים ומשלמים עד- 15/05/2016 (כולל מע"מ) 355 ₪
לנרשמים ומשלמים מ- 16/05/2016עד- 09/06/2016 (כולל מע"מ) 395 ₪
לנרשמים ומשלמים מ- 10/06/2016 כולל ביום הכנס (כולל מע"מ) 470 ₪

ניתן להזמין מנת גלאט בתוספת של 90 ₪ (כולל מע"מ) למחיר ההשתתפות בכינוס עד לתאריך 5 ביוני 2016.

המועד האחרון להגעת טפסי הרישום למזכירות: 8 ביוני 2016. לאחר תאריך זה ניתן יהיה להירשם במקום ביום הכינוס.

לקבלת הנחה לרישום קבוצתי (15 משתתפים ומעלה מאותו מוסד) יש להתקשר למחלקת רישום, לפי הפרטים בהמשך.

ביטול השתתפות:
בקשות לביטול השתתפות תתקבלנה בכתב בלבד.
עבור בקשה לביטול השתתפות שתתקבל עד לתאריך 5 ביוני 2016 יוחזרו דמי רישום בניכוי דמי טיפול בסך 30% מהתשלום.
לאחר התאריך 6 ביוני 2016 לא יוחזרו דמי רישום.

למידע נוסף, שאלות והכוונה, אנא פנה/י למחלקת הרישום:

מחלקת רישום
טלפקס: 03-5767733
דואר אלקטרוני: Registration@ilami.org